Закарпаття Інформ

Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення чи анулювання

Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення чи анулювання
216586 ПЕРЕГЛЯДІВ

У випадку необхідності внесення змін до актового запису цивільного стану, його поновлення чи анулювання Вам необхідно звернутися до:

- відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання чи за місцем зберігання актового запису, у встановлених законом випадках (чоловік, дружина, які зберегли дошлюбні прізвища, мають право подати заяву про обрання прізвища одного з них як їхнього спільного прізвища або про приєднання до свого прізвища прізвища другого з подружжя до органу державної реєстрації актів цивільного стану, який зареєстрував їхній шлюб; у разі визнання батьківства);

- ЦНАПу;

- дипломатичного представництва або консульської установи;

- чи подати заяву онлайн через вебпортал «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану»: https://dracs.minjust.gov.ua/

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України/переселилися з тимчасово окупованої території, можуть звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за межами цієї території на їх вибір.

 

Які документи необхідно подати?

- заяву встановленої форми;

- паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства);

- свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану, у якому зазначені неправильні, неповні відомості, або відомості, які підлягають зміні;

- інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті (рішення/постанова суду, свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану, архівна довідка тощо) крім тих, які знаходяться у володінні відділу або у володінні державних органів, від яких відділ має право їх витребовувати;

- документ, що підтверджує сплату державного мита за видачу свідоцтва у зв’язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленнням актових записів цивільного стану або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита.

 

Яка вартість послуги?

Вартість послуги складає 0,02 неоподаткованого мінімуму доходів громадян – (0,34 грн).

Від сплати державного мита звільняються:

- громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років; громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

- інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; інваліди I та II групи.

 

Хто може подати заяву про внесення змін чи поновлення актового запису цивільного стану?

- особа, щодо якої складено актовий запис;

- один з батьків неповнолітнього (малолітнього);

- піклувальник неповнолітнього та опікун малолітнього;

- опікун недієздатної особи;

- спадкоємець померлого;

- представник органу опіки та піклування під час здійснення повноважень з опіки та піклування стосовно особи, яка має право на подання такої заяви.

Якщо заява про визнання батьківства, яка є підставою для внесення змін до актового запису про народження після державної реєстрації народження, не може бути подана особисто, вона може бути подана через представника або надіслана поштою за умови засвідчення справжності підпису нотаріально. Повноваження представника мають ґрунтуватися на нотаріально посвідченій довіреності.

 

Строк надання послуги:

- до 3 місяців, може бути продовжений до 3 місяців;

- до 15 днів - у разі якщо актові записи цивільного стану, до яких потрібно внести зміни та на підставі яких вирішується питання щодо внесення змін, поновлення та анулювання, зберігаються в архіві відділу державної реєстрації актів цивільного стану України, до якого подано відповідну заяву, а також якщо зазначені в заяві відомості або інші подані заявником документи не потребують перевірки.

- 6 місяців – у випадку звернення до дипломатичного представництва або консульської установи.

Мої відео